ندارد

دختری که دلش بال میخواهد

ندارد

دختری که دلش بال میخواهد

یک دانشجوی پزشکی، یک پزشک آینده :)

آخرین مطالب

  • ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۰۸ He...

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است


گوشیت را جواب بده. کارت دارم.

میخواهم حرف بزنیم. میخواهم دوباره از مشکلاتم غر بزنم و راه کارهای خلاف یادم بدهی. میخواهم پشت تلفن سکوت کنیم و صدای تق تق تایپت بیاید. میخواهم دوباره حرف بزنی و من نصف حرف هایت را متوجه نشوم.

میخواهم از روی نوشته هایم بخوانی و مسخره ام کنی که چقدر بی قافیه و بی معنی هستند. میخواهم دوباره بخندی پشت تلفن و بخندم. بپرسم کی شیرازی تا ببینمت و تو بگویی دیروز برگشتم تهران !

میخواهم دوباره یکی در اتاق را بزند و نترسم از اینکه میگویم پشت تلفن با چه کسی صحبت میکنم! میخواهم دوباره از حرف هایت تعجب کنم و به من بگویی منحرف.

میخواهم حرف بزنیم و ساعت ها تمرین کنیم که من به او چه بگویم و حالت های مختلف را بررسی کنیم. میخواهم دوباره حرف بزنیم و هرچه بپرسی عین ادم جوابت را بدهم. میخواهم بگویم بادکنک زرد را هنوز دارم و هنوز بلد نیستم بادکنک باد کنم تا تو بگویی : فوت کن!

میخواهم صدایت را بشنوم...لهجه ات را، طرز صحبتت را. بگویم دلم برایت تنگ شده. بگویم بهترین دوستم بودی. بگویم قرار نبود بروی، قرار نبود اینجارا نخوانی! قرار بود من ساعت 4 صبح با چکمه های گلی وارد خانه ات شوم و بغلم کنی و گریه کنم! قرار بود من هی بپرسم و تو هی بپیچانی. قرار بود من رکسان باشم... 

گوشی را جواب بده... میخواهم بگویم این مدل ریش جدیدت اصلا به تو نمی اید...+شاید هم دوباره لیست نوشتی و حذف کردی و اینبار اسم من را هم خط زدی ...

رکسانا سین
۲۹ آبان ۹۴ ، ۰۴:۰۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۴ نظر

لعنت به تو و خاطراتت و عکسایی که میگیری و میزاری و تو و تو و تو....

رکسانا سین
۲۵ آبان ۹۴ ، ۰۲:۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

فکر میکنم مردم، خصوصا پسرا، لیاقت ندارن که باهاشون مهربون باشه ادم.

رکسانا سین
۲۴ آبان ۹۴ ، ۰۰:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

تا این سکون بچرخد و بچرخم و بچرخد این صفحه...

دست و پا زدن تا کی؟

رکسانا سین
۲۱ آبان ۹۴ ، ۰۳:۵۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

بعضیا خندشون خیلی خوشگله

باید بزاریشون رو طاقچه هی بخندن هی نگاشون کنی -_-

رکسانا سین
۱۷ آبان ۹۴ ، ۱۰:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

This ain't  a fairy tale. .

رکسانا سین
۰۸ آبان ۹۴ ، ۰۲:۵۷ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

Smelly cat, Smelly Cat,
What are they feeding you?
Smelly Cat, Smelly Cat,
It's not your fault!

They won't take you to the vet,

You're obviously not their favorite pet,


You may not be a bed of roses

You're no friend to those with noses!و دیگر هیچ
رکسانا سین
۰۶ آبان ۹۴ ، ۲۲:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

و هیچکس نه فهمید و نه خواست که بفهمد...

رکسانا سین
۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۹:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر